Utrzymanie zdrowia

Utrzymanie zdrowia

Wśród zachowań prozdrowotnych możemy wskazać takie, które pomogą utrzymać organizm w dobrej kondycji. Aby przez długie życie cieszyć się dobrym zdrowiem, trzeba pamiętać o wielu istotnych czynnikach, z których najważniejszym wydaje się być sprawność fizyczna. Regularna aktywność pozwala na uniknięcie wielu schorzeń, jak np. problemów z kręgosłupem, chorób krążenia, miażdżycy czy otyłości.

Czytaj dalej

Styl życia

Styl życia

Stylem życia nazywamy zespół zachowań, postaw i ogólną filozofię życia charakteryzującą jednostkę lub grupę. Elementy, które są decydujące dla jego kształtu, są różnorodne. Ważna jest ilość wolnego czasu, jaki jednostka ma do dyspozycji oraz sposób oraz w jaki go sobie organizuje. Również praca, jej charakter oraz stosunek do wykonywanych obowiązków mają duże znaczenie.

To w jakim stopniu człowiek oddaje się konsumpcji

Czytaj dalej

Promocja zdrowia

Promocja zdrowia

Działania na rzecz polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa zwane są promocją zdrowia. Pojmowanie tego pojęcia w taki sposób wywodzi się z dwóch nurtów. Jeden obejmował wszelkie programy zdrowotne realizowane na Zachodzie, a drugi nawiązywał do działalności rozwijającej się wówczas Światowej Organizacji Zdrowia. Kładzie się tu głównie nacisk na czynniki mające wpływ na ludzkie zdrowie, jak np. styl życia

Czytaj dalej

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne
kupując lek Oxazepam 10mg będziesz zadowolony z efektów jego działania Capivit Piękne Włosy to nazwa produktu bardzo docenianego przez naszych klientów

Zdrowie publiczne jest nauką, która zajmuje się zapobieganiem chorób w wymiarze całego społeczeństwa. Jest ono poddawane analizie zdrowotnej, dzięki której jest się w stanie określić ogólny stan zdrowia populacji i w związku z tym podjąć odpowiednie przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie życie wolne od chorób. Wśród dyscyplin zdrowia publicznego wyróżnia się np. epidemiologię, usługi zdrowotne czy

Czytaj dalej

Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka zdrowotna

Gdy mówimy o działaniach, które mają na celu zapobieganie chorobom poprzez wczesne ich wykrywanie i leczenie, odwołujemy się do pojęcia profilaktyki – jest do promedyczna definicja stworzona przez Światową Organizację Zdrowia. Z kolei Hipokrates stwierdził, że zapobieganie chorobom dąży do wyeliminowania ich z naszego życia, a dzieje się to poprzez utrwalenie prawidłowych wzorców

Czytaj dalej
Strona 1 z 212