Etapy edukacji zdrowotnej
Opinie ekspertów GSK takich jak anna falbogowska Zobacz jakie objawy wywołuje żółtaczka fizjologiczna u noworodków a następnie odwiedź lekarza

Etapy edukacji zdrowotnejEdukacja zdrowotna przebiega etapowo. Najpierw trzeba sobie uświadomić jak dużą wartość ma zdrowie dla naszego życia. Następnie dochodzi do określenia własnych potrzeb i problemów w tym zakresie. Kolejny etap sprowadza się do podjęcia decyzji o rozwiązaniu wszelkich trudności poprzez zdobycie wiedzy w tym zakresie. Po wyedukowaniu się następuje moment podjęcia działań mających na celu poprawienie stanu zdrowia. Ostatnim etapem jest dzielenie się swoją wiedzą z innymi oraz nieustanne stosowanie jej w podejmowaniu decyzji służących pozostaniu w dobrym zdrowiu.

M. Demel wyróżnił cztery etapy edukacji zdrowotnej, wskazując jako kryterium aktywność dziecka. Są to:

  • heteroedukacja – obejmuje wiek wczesnego dzieciństwa, gdy dziecko podlega opiece, pielęgnacji oraz zabiegom profilaktyki, można więc stwierdzić, że jest ono przedmiotem oddziaływań ze strony dorosłych;

  • pośredni – gdy dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym powoli zaczyna samo troszczyć się o swoje zdrowie, wzrasta jego świadomość w tym temacie i staje się bardziej odpowiedzialne i upodmiotowione, wykształcają się powoli jego nawyki i przyzwyczajenia;

  • autoedukacja – w okresie dojrzewania i dorastania uczeń staje się świadomym kreatorem własnego zdrowia, rozwija w tym czasie różne zainteresowania, zdobywa wiedzę i zaczyna prowadzić określony styl życia, który ma ogromny wpływ na stan jego zdrowia

  • heteroedukacja odwrócona – gdy osoby dotychczas edukowane przekazują swoją wiedzę innym, oddziałując na rodzinę i otoczenie

Tak naprawdę proces edukacji zdrowotnej trwa całe życie, nie dotyczy więc wyłącznie okresu młodości. Dzięki temu człowiek jest w stanie dopasować się do nowych sytuacji, podejmować rozsądne decyzje odnośnie zdrowia i sposobu zaspokajania swoich potrzeb, wykorzystując przy tym wszelkie posiadane zasoby oraz wiedzę.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *