Modele edukacji zdrowotnej

Modele edukacji zdrowotnej

A.Tannahill wyróżnił trzy modele edukacji zdrowotnej:

  • zorientowany na chorobę: jego głównym celem jest zapobieganie określonym chorobom, w związku z czym przeprowadza się badania stanu zdrowia społeczeństwa, szacuje się poziom zagrożenia różnymi schorzeniami, po czym podejmuje się określone kroki mające na celu zapobieżenie wystąpienia zachorowań.

Czytaj dalej

Zakres edukacji zdrowotnej

Zakres edukacji zdrowotnej

Edukacja zdrowotna bierze pod uwagę czynniki polityczne, społeczne i środowiskowe, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia. Ponadto promuje wiedzę człowieka o funkcjonowaniu własnego organizmu, jak również próbuje nauczyć go zachowań, dzięki którym będzie w stanie odpowiednio zareagować w sytuacji zagrożenia lub im zapobiec. Dostarcza także informacji niezbędnych podczas korzystania z opieki zdrowotnej.

Czytaj dalej

Zdrowie – definicja

Zdrowie – definicja
http://www.szczepienia.pl/kalendarz-szczepien/program-na-piatke/polio/1 augmentin cena

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako „dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny”, a nie tylko brak choroby. Ostatnimi czasy stwierdzenie to zostało uzupełnione o możność prowadzenia pełnowartościowego życia ekonomicznego i społecznego, nie zapominając o aspekcie duchowym. Rozbierając powyższą definicję na czynniki pierwsze, można stwierdzić, że na zdrowie fizyczne składa się odpowiednie funkcjonowanie całego organizmu, a zdrowie psychiczne składa się z komponentu emocjonalnego, który pozwala na wyrażanie i rozpoznawanie emocji oraz radzenie sobie z nimi oraz komponentu umysłowego, pozwalającego na racjonalne myślenie. Z kolei zdrowie społeczne można sprowadzić do umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz wchodzenia w interakcje z innymi uczestnikami. Zdrowie duchowe związane jest u jednych z wyznawaną religią, a u innych z zestawem ważnych wartości i zasad, którymi kierują się w życiu.

Najprościej można określić zdrowie jako ogólny stan dobrego samopoczucia. Wiele czynników ma na nie wpływ, wymienić tu można chociażby otoczenie, ekonomię, wykształcenie czy uwarunkowania genetyczne.

Czytaj dalej