Zdrowie – definicja

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako „dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny”, a nie tylko brak choroby. Ostatnimi czasy stwierdzenie to zostało uzupełnione o możność prowadzenia pełnowartościowego życia ekonomicznego i społecznego, nie zapominając o aspekcie duchowym. Rozbierając powyższą definicję na czynniki pierwsze, można stwierdzić, że na zdrowie fizyczne składa się odpowiednie funkcjonowanie całego organizmu, a zdrowie psychiczne składa się z komponentu emocjonalnego, który pozwala na wyrażanie i rozpoznawanie emocji oraz radzenie sobie z nimi oraz komponentu umysłowego, pozwalającego na racjonalne myślenie. Z kolei zdrowie społeczne można sprowadzić do umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz wchodzenia w interakcje z innymi uczestnikami. Zdrowie duchowe związane jest u jednych z wyznawaną religią, a u innych z zestawem ważnych wartości i zasad, którymi kierują się w życiu.

Najprościej można określić zdrowie jako ogólny stan dobrego samopoczucia. Wiele czynników ma na nie wpływ, wymienić tu można chociażby otoczenie, ekonomię, wykształcenie czy uwarunkowania genetyczne.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *