Zdrowie – definicja

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako „dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny”, a nie tylko brak choroby. Ostatnimi czasy stwierdzenie to zostało uzupełnione o możność prowadzenia pełnowartościowego życia ekonomicznego i społecznego, nie zapominając o aspekcie duchowym. Rozbierając powyższą definicję na czynniki pierwsze, można stwierdzić, że na zdrowie fizyczne składa się odpowiednie funkcjonowanie całego organizmu, a zdrowie psychiczne składa się z komponentu emocjonalnego, który pozwala na wyrażanie i rozpoznawanie emocji oraz radzenie sobie z nimi oraz komponentu umysłowego, pozwalającego na racjonalne myślenie. Z kolei zdrowie społeczne można sprowadzić do umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz wchodzenia w interakcje z innymi uczestnikami. Zdrowie duchowe związane jest u jednych z wyznawaną religią, a u innych z zestawem ważnych wartości i zasad, którymi kierują się w życiu.

Najprościej można określić zdrowie jako ogólny stan dobrego samopoczucia. Wiele czynników ma na nie wpływ, wymienić tu można chociażby otoczenie, ekonomię, wykształcenie czy uwarunkowania genetyczne.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *